Menu

Hearst Castle Tours

2 days Paso and Castle
Key Features:  San Francisco or Oakland or San Jose on Amtrak through Salinas to Paso Robles stay overnight. Hearst Castle Tour and San Simeon coast [...]
3 day Del Monte e Castello
Key Features:  Motor coach or train to Monterey  Cannery Row, 17 Mile Drive, Pebble Beach, Carmel, overnight in Monterey Train ride through Salinas Valley, [...]
2 days Chumash Paso and Castle
Key Features:  Anaheim or Los Angeles through Santa Barbara to San Luis Obispo or Paso Robles for overnight stay Hearst Castle Tour and San Simeon coast  [...]